Sk


 

Du er her: 

  • Forsiden 
  • Skjema for kontaktinformasjon

Verktylinje

Kontaktinformasjon for medlemmer

Skjemaet fylles ut elektronisk. Vi er svært takknemlig for at dere setter av tid til å fylle ut skjemaet, da dette letter vårt arbeid i utsendelser av informasjon/invitasjoner samt øvrig kontakt med våre medlemmer.


Klikk her for å fylle ut skjema.
 

Kontaktpersoner
Merethe Goplen Gulliksen
E-post: merethe.gulliksen@nholt.no | Tlf.nr.: 23 08 87 83

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør