Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Reklamasjonsbehandling

Reklamasjonsbehandling

Kurset går over en dag og viser hvordan du med gode rutiner kan være i forkant slik at du kan unngå å tape krav.


  07.06.2018 (0930 -1600)
 Påmeldingsskjema frist for påmelding 7.5.2018
  Næringslivets Hus, Oslo
  2 900 ,- (medlem nr.1) | 2 400,-  (f.o.m. medlem nr.2) | 4.500,- (ikke-medlem)
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80

Dette kurset vil gi en teoretisk gjennomgang av regelverket samt tips til praktisk tilnærming for hvordan man faktisk løser reklamasjonssaker i:

  • Forholdet mellom speditørfirmaet og kunden
  • Forholdet mellom speditørfirmaet og utførende transportør
  • Forholdet til forsikringsselskapet

Etter kurset skal man kunne:

  • Forstå ansvar og ansvarsbegrensninger
  • Forstå forhold speditøren ikke har ansvar for
  • Forstå tapsansvar og krav til bevis 
  • Kjenne til reklamasjonsregler og foreldelse

.


Saksbehandlere innen transport og spedisjon.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør