Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Reklamasjonsbehandling

Reklamasjonsbehandling

La ikke reklamasjoner bli et pengesluk! Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. Vårt kurs tar deltakerne gjennom blant annet ansvarsregler og fritaksgrunner.

Kursdato/tid  Sted
24. mai 2019 (1000-1500) Thon hotell Triaden, Lørenskog
Pris Påmeldingsfrist 21. april 2019

Medlem

Medlem 2, 3, 4...

Ikke medlem

Kr 3 600,-

Kr 3 100,-

Kr 5 900,-

Påmeldingsskjema

Balansen mellom hensyn til kunde og jussen er avgjørende ved håndtering av reklamasjoner. I kurset gjennomgår vi regler knyttet til det ansvaret logistikkbedriften har for feil som oppstår, og også forholdet til forsikringsavtaler. Kurset er praktisk rettet og viser beste praksis og hvordan best løse en reklamasjon/”claim”-sak.

Hvilke innfallsvinkler bør man velge for best mulig behandling, og utfall i saken. Her er også formalia og frister avgjørende, ikke minst i forhold til hvordan man formelt responderer på reklamasjoner og og sikrer dokumentasjon ift viktige frister som gjelder ved for eksempel foreldelse.

Tema

  • Reklamasjonsregler
  • Foreldelsesregler
  • Ansvarsregler og fritaksgrunner
  • Dokumenter

Målgruppe

Saksbehandlere innen transport og spedisjon.

Forkunnskaper

Det er en fordel med erfaring fra reklamasjon- og "claim"behandling men ikke et krav. 

Varighet

1 dag

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør