Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Hva gjør logistikknæringen?

Import og eksport av varer til Norge omfatter 1.500 milliarder kroner årlig. Handelen er større enn et norsk statsbudsjett. Det er grunnlaget for landets eksistens slik vi kjenner det. Men hvem er det som sørger for at varene flyttes fra det ene landet til det andre? Det er logistikkbedriftene i Norge.

BRINGER VARENE DER DU ER

En ny og voksende trend er at du får varene bragt hjem etter at du har kjøpt den på internett. Det kan være alt fra møbler til mobiltelefoner eller matvarer. Da ser ofte verdikjeden slik ut. Butikken er avløst av bilen og sjåføren.

Hvem er bedriftene?

Logistikknæringen består av bedrifter innen spedisjon, drift av godssentraler, lagring, lasting og lossing, drift av havner, transportformidling og transportbedrifter innen bil-, bane-, sjø- og flyfrakt.

Logistikknæringen forsyner de norske handelsbedrifter og husholdninger  med alle varer de trenger; alt fra byggevarer, innredninger, mat, drikke, hvite- og brunevarer, småelektronikk, tekstiler, renholdsmidler og kosmetikk, medisiner, bøker og papir; i det hele tatt alt hva folk trenger i sine liv.

Innenlands utgjør markedet i alt 95 mill tonn og er av SSB målt som alle varer sendt fra engrosbedrifter og industribedrifter til detaljistledd og direkte til forbrukere. Vi kaller det gjerne stykkgods som kan lastes enten i en container eller på en trailer. I tillegg kommer alle varer som lastes i bulk som olje, gass, jernmalm, tremasse og tømmer og mange andre varer som oftest transporteres i skip. Til sammen blir det om lag 500 millioner tonn. Om lag halvparten fraktes med lastebil og tog og halvparten med skip.

Her er eksempler på vareslag som medarbeiderne i våre medlemsbedrifter arbeider med daglig: 

  • fruktimport fra Spania
  • fiskeeksport til Frankrike
  • tekstilimport fra Østen

Hvem er medarbeiderne?

Logistikkbedriftene sysselsetter 30 000 mennesker gjennom 10 000 egne ansatte samt ansatte i tog-, skip-, fly- og bilselskaper. 

 

En typisk medarbeider er Trine (27)

Trine Røsand Lindgren (27) er vokst opp i Ålesund, en av landets sterke eksportklynger, utdannet i eksportmarkedsføring ved Høgskolen i Ålesund og nå arbeider hun som trainee i Greencarrier i Oslo.

"Dette er gøy, sier hun. Vi er femti ansatte her på Oslokontoret, alle med godt humør og alle vel vant til å kommunisere med samarbeidspartnere over hele verden. Som den yngste i kurven blir jeg fullt ut akseptert og jeg har hver dag kontakt med kunder både i Norge og i utlandet.

Her i Greencarrier hospiterer jeg mellom avdelingene, et halvt år på hver. Jeg har arbeidet i sjøavdelingen og nå er jeg i flyavdelingen. Snart skal jeg over i bilavdelingen. Læringskurven stiger bratt. I tillegg kombineres traineeoppholdet med skoleutdanning. Jeg tar spedisjonsskolen i form av undervisning og oppgaveskriving på web.

 

Våre medlemmer finner du her

Noen fakta om handel og transport


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør