Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Transport- og spedisjonsjuss

T&S

Både kunder og transportbedrifter bør kjenne konsekvensene av feil, som skade, manko, forsinkelse, feil utlevering og feil dokumentbehandling.

Kursdato Sted
Kurset går over to dager, 16. og 17. januar 2019 (1000-1600/0900-1500) Næringslivets hus, Oslo
Pris Påmeldingsfrist 16. desember 2018
Medlem
Medlem deltaker 2, 3, 4...
Ikke medlem

Kr 5 900,-
Kr 5 000,-
Kr 9 500,-

Påmeldingsskjema

God kunnskap og forståelse for konsekvenser av avvik som oppstår viktig. Avvik kan oppstå på grunn av skade, manko, forsinkelse, feil utlevering og ikke minst på grunn av feil som gjøres i dokumentbehandling. Når slike situasjoner oppstår er korrekt saksbehandling avgjørende for å unngå at omfang og konsekvens av avviket øker. I dette kurset gjennomgås regler for vei, bane, sjø og flytransport samt NSAB. Vi ser nærmere på hvilke problemstillinger som løses av henholdsvis NSAB og relevant lovverk. 

Kurset tar også for seg forholdet til forsikring og egenrisiko, samt relevante transportdokumenter i tillegg til erstatningsspørsmål - hvor mye og hva plikter man å erstatte.

TEMA

  • Nasjonale og internasjonale transportlover
  • NSAB 2015
  • Transportdokumenter
  • Ansvaret overfor Tollvesenet

MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for ledere/saksbehandlere/selgere i spedisjon, transport og forsikring. Kurset passer også for transport- og spedisjonskunder.

FORKUNNSKAPER
Det er en fordel at man kjenner relevante problemstillinger knyttet til ovennevnte tema, men det er ikke et krav.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør