Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Tollbehandling

Tollbehandling

Kurset er utviklet i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på trening av ferdigheter innen allsidig fortollingsarbeid. Kurset er eksamensrettet og er et obligatorisk forkurs for å kunne delta på Speditørskolen. Kurset arrangeres to ganger pr. år. Kursdeltakere må ha med egen pc til undervisningen

Høst

  1. samling: 25.-28. september 2018
  2. samling: 13.-16. november 2018
  Påmeldingsskjema (påmeldingsfrist 23. august 2018)

 

  Thon Hotel Triaden (Lørenskog)
  19.500,- (medlem nr.1) | 17.400,- (f.o.m. medlem nr.2) | 27.900,- (ikke-medlem)
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80       


Utdanner tolldeklaranter innen import, eksport og transittering. Gir kunnskaper til å bruke relevant teori i praksis.

· Tolltariffen
· Preferansetollbehandling
· Tollverdibestemmelser
· Tollager
· Særavgifter & gebyrer
· Tolldeklarering ved innførsel, utførsel og transittering

OBS! Bærbar PC må medbringes på kurset.


Det anbefales å ha noe erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er ingen krav.


Vi benytter erfarne forelesere fra bransjen og Toll- og avgiftsdirektoratet.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør