Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Tollbehandling

Tollbehandling

Kurset er utviklet i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på trening av ferdigheter innen allsidig fortollingsarbeid. Kurset er eksamensrettet og er et obligatorisk forkurs for å kunne delta på Speditørskolen. Kurset arrangeres to ganger pr. år og består av to samlinger.

Kursdato/tid Sted
Vår:    12-15 mars og 9-12 april Thon hotell Triaden, Lørenskog
Høst:  24-27 september og 12-15 november  
Pris Påmeldingsfrist hhv 12.2 og 24.8

Medlem
Medlem deltaker 2, 3, 4... 
Ikke medlem

21 900,-
18 500,-
35 900,-

Påmeldingsskjema vår
Påmeldingsskjema høst

Unngå feilberegning, omberegning og unødig bruk av ressurser, tid og penger!

Feil i beregning og rapportering av avgifter til myndigheter kan få store konsekvenser for virksomheten i form av ekstra arbeid, forsinkelser og ikke minst gebyrer. Vårt Tollbehandlingskurs gir deltakeren en bred og grundig innføring i deklarering av varer ved inn- og utførsel. Viktige elementer i dette er preferansetoll, klassifisering av varer, tollverdi og tollagerbestemmelsene.

Deltakeren får presentert de ulike elementene i tillegg til praktisk bruk i selve deklareringsprosessen. Deltakeren vil gjennom kurset lære hvordan inn- og utførselsdeklarasjon skal fylles ut og vil gjennom praktiske øvelser
måtte bruke alle elementer gjennomgått i kurset. I tillegg vil man få innføring i regelverk knyttet til transittering, etterfulgt av praktiske øvelser i utfylling av en transitteringsdeklarasjon.

TEMA
• Tolltariffen
• Preferansetoll
• Tollverdibestemmelser
• Tollager
• Særavgifter og gebyrer
• Tolldeklarering ved innførsel, utførsel og transittering

MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for saksbehandlere og innkjøpere med beregning- og
rapporteringskrav. Etter endt kurs vil deltakeren ha inngående forståelse for
temaet og et solid grunnlag for å utføre oppgaver innen fortolling.

FORKUNNSKAPER
Det anbefales å ha noe erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er
ikke et krav.

OBS - kursdeltakere må ha med egen pc til undervisningen.

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør