Sk


 

Du er her: 

 • Tariffoppgjøret 2007

  Her vil du finne de utgavene av tariffinformasjonen som LTL eventuelt vil sende ut i forbindelse med tariffoppgjøret 2007. Svært viktigte nyhetsmeldinger blir publisert på forsiden av nettstedet vårt.

  25.02.10
 • Informasjon om tariffoppgjøret 2008

  LTL vil løpende bidra med informasjon knyttet til tariffoppgjøret 2008. Det vil bl.a. skje gjennom utsendelse av elektroniske nyhetsbrev, "Tariffinformasjon nr......". Disse blir lagt inn nedenfor etter hvert som de sendes ut.

  25.02.10
 • Informasjon om tariffoppgjøret 2009

  LTL vil løpende bidra med informasjon knyttet til tariffoppgjøret 2009. Det vil bl.a. skje gjennom utsendelse av elektroniske nyhetsbrev, "Tariffinformasjon nr......". Disse er lagt inn nedenfor etter hvert som de ble sendt ut. Også forhandlingsprotokollene fra oppgjørene mellom NHO og LO og NHO og YS finner du her.

  25.02.10

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør