Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Styret i region Midt-Norge

Pr. 1.1.2018

Leder Joakim Strand, B Iversen
joakim@biversen.no
Styremedlem Roar Vikan, Bring Cargo AS
roar.vikan@bringlogistics.no
Styremedlem Bjarne Wist, CargoNet AS
bjarne.wist@gmail.com
Styremedlem Leif Jarle Christensen, DSV
leif.j.christensen@no.dsv.com
Styremedlem Kenneth Bratt, PostNord
kenneth.bratt@postnord.com
Vara Trine Lossius Brendryen, Schenker AS
Vara Tor Arnt Engum, PostNord

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør