Sk


Du er her: 

Verktylinje

Styret i region Midt-Norge

Pr. 5.5.2015

Leder Joakim Strand, B Iversen
joakim@biversen.no
Styremedlem Roar Vikan, Bring Cargo AS
roar.vikan@bringlogistics.no
Styremedlem Bjarne Wist, CargoNet AS
BjarneIvarW@cargonet.no
Styremedlem Jan Kolbjørn Håkonsen, Schenker AS
Jan.Kolbjorn.Hakonsen@dbschenker.com
Styremedlem Leif Jarle Christensen, PostNord
Leif.j.christensen@no.dsv.com
Vara Kenneth Bratt, Norlines
Vara Tor Arnt Engum, PostNord
   

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør