Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Styret i Region Vestlandet

Styret blir valgt for ett år av gangen. Etter Årsmøtet i Logistikk og Transport region Vestlandet 2016 er følgende representert i styret.

Navn Firma E-post
Ove Tepstad
Styreleder
Kuehne + Nagel AS ove.tepstad@kuehne-nagel.com
Kari Levorsen Nestleder DSV Air & Sea AS kari.levorsen@no.dsv.com
Gerdt Meyer Styremedem Kuehne + Nagel AS gerdt.meyer@kuehne-nagel.com
Tone Wåge Styremedlem PostNord AS tone.wage@postnord.com
Tom Antonesen Styremedlem Bring AS tom.antonesen@bring.com
Erling Henriksen Styremedlem Schenker AS erling.henriksen@schenker.com
Dag Øyvind Lygre Styremedlem Greencarrier Shipping & Logistics AS dag.lygre@greencarrier.no

 

Administrasjonskontoret for havnesaker:
Styreleder:
Tom Atonensen, Bring  AS
Styremedlemmer:
Dag Øyvind Lygre, Greencarrier Shipping and Logistics AS
Jan Johansen, Kyst 1

Sekretariat NHO LT Region Vestlandet:
NHO Hordaland
Postadresse: Postboks 694 Sentrum | 5807 Bergen
Besøksadresse: Veiten 3 | 5007 Bergen

Telefon: 55 23 98 00
 

 

 


 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør