Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Speditørtrainee

.

Å være Speditørtrainee i regi av NHO Logistikk og Transport innebærer to spennende år med kombinasjonen fulltidsjobb i en vertsbedrift og fagsamlinger.

De siste ni årene har NHO LT sitt traineeprogram omfattet i underkant av
100 trainees. Programmet er åpent for alle kandidater som NHO LTs sine
medlemsbedrifter ønsker å melde opp til traineeprogrammet. Trainees
kan ikke selv søke på utdanningen.Det er vertsbedriftene selv som
velger ut og ansetter kandidatene, og deretter melder vedkommende på
traineeprogrammet.


I tillegg har NHO LT og flere medlemsbedrifter samarbeidet med NAV om å
rekruttere kandidater til traineeprogrammet. Det er mange ungdommer som
av uforklarlige årsaker ikke når frem i køen til et jobbintervju. Vertsbedriftene
”snur bunken av søknader”. De intervjuer og velger ut kandidatene blant
søkerne fra NAV, som da støtter den valgte kandidaten med en tiltakspakke
i hele traineeprogrammet. Dette for å kompensere vertsbedriftens ekstra
innsats – og alltid i samsvar med kandidatens individuelle behov. Ta kontakt
med NHO LT for mer informasjon om samarbeidet med NAV.


Alle trainees tildeles sin egen mentor som skal støtte vedkommendes både
speditørfaglige og personlige utvikling gjennom hele perioden. Mentor
deltar på et obligatorisk mentorkurs før oppstart av programmet, samt på en
erfaringssamling etter det første året. Traineeprogrammet avsluttes i januar
2021 med en høytidelig avslutning med mentorer og andre fremtredende bransjefolk
for utdeling av diplomer som «Sertifisert Speditørkandidat Pluss».


MÅLGRUPPE OG FORKUNNSKAPER
Vertsbedriftene søker typisk etter ungdommer i alderen +/- 23 år, men eldre
kandidater kan komme i betraktning. Minimum kompetansekrav er fullført
videregående skole eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.

Det rekrutteres i hovedsak på

  • personlighet - holdninger, attityde og motivasjonpersonlige egenskaper - serviceinnstilling, effektivitet, godt overblikk, mange samtidige oppgaver
  • interesse for administrative oppgaver med data og telefon som det viktigste verktøyet
  • språk - må beherske norsk skriftlig og muntlig, og i tillegg ha gode engelskkunnskaper. Andre språk kan være relevante.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør