Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Speditørskolen 2019

Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i over 40 år og er landets eneste speditørutdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.


Informasjon om datoer samt mulighet for påmelding til Speditørskolen er tilgjengelig fra august.

 


I januar får man tilgang til teorimateriale på Speditørskolens plattform på web.

1. samling
Innføring i casearbeid, teoriundervisning i følgende temaer: Speditørens plass i næringslivet, ansvar ved tolldeklarering, næringslivets transportøkonomi, spedisjonsbedriftens økonomi, ADR transport av farlig gods og tredjepartslogistikk.

2. samling
Casearbeid og undervisning i følgende temaer:
Transportrett del l, Transportrett del ll, NSAB 2015, leveringsbetingelser,
betalingsbetingelser, forsikring i transportforhold

3. samling
Casearbeid og undervisning i følgende temaer:
Banetransport, lufttransport, veitransport, sjøtransport, kombinerte transporter

4. samling
Repetisjon, individuell samlingscase og fem timers eksamen

Innsendingsoppgaver mellom samlingene.
Bestått eksamen gir vitnemål og tittelen ”Speditørkandidat”.


Praksis i transport-/spedisjonsbedrifter.


Bestått eksamen fra NHO Logistikk og Transports tollbehandlingskurs.


Vi benytter erfarne forelesere og veiledere fra bransjen.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør