Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Speditørskolen 2019

Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i over 40 år og er landets eneste speditørutdanning. Skolen har en varighet på ett år og er en kombinasjon av selvstudie, casearbeid og studentsamlinger. Studiet tar sikte på å gi studentene allsidige teoretiske og praktiske kunnskaper om spedisjon.

Samlinger (13 dgr/4 samlinger) Sted
5-7 mars 2019
4-6 juni 2019
3-6 september 2019
26-28 november 2019
Thon hotell Triaden, Lørenskog
Pris Påmeldingsfrist 4. februar 2019

Medlem 
Earlybird-pris for medlemmer frem til 31.12.2018

Medlem deltaker 2,3, 4...

Ikke medlem

39 900,-
35 910,-

33 500,-

64 900,-

Påmeldingsskjema

Gjennomføring

I januar får studentene tilgang til personlig brukerprofil i NHO Logistikk og Transport webbaserte studentportal. I portalen har studentene enkel tilgang til fremdriftsplan, teorimateriale, tester, funksjon for innsending av oppgaver og også praktisk informasjon om samlinger.

1. samling (3 dager)
Innføring i casearbeid, teoriundervisning i følgende temaer: Speditørens plass i næringslivet, ansvar ved tolldeklarering, næringslivets transportøkonomi, spedisjonsbedriftens økonomi, ADR transport av farlig gods, tredjepartslogistikk.

2. samling (3 dager)
Casearbeid og undervisning i følgende temaer: Transportrett del l, Transportrett del ll, NSAB 2015, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser og forsikring i transportforhold.

3. samling (4 dager)
Casearbeid og undervisning i følgende temaer: Banetransport, lufttransport, veitransport, sjøtransport og kombinerte transporter.

4. samling (3 dager)
Repetisjon, individuell samlingscase og fem timers eksamen Studentene arbeider også med hjemmecaser mellom samlingene. Bestått eksamen gir vitnemål og tittelen ”Speditørkandidat”.

MÅLGRUPPE
Studiet passer for alle som ønsker allsidige og praktiske kunnskaper om spedisjon.

FORKUNNSKAPER OG OPPTAKSKRAV
Studiets pensum er omfattende, slik at praksis fra transport/spedisjonsbedrift er en fordel.
Bestått eksamen i Tollbehandling et krav* for å kunne gå opp til eksamen på Speditørskolen.
Ønsker man å gå Tollbehandling og Speditørskolen parallelt anbefaler vi Tollbehandling Vår.


*Det kreves at gjennomført og bestått Tollbehandlingskurs i løpet av de siste fem år. Unntaket kan være
om man i mellomtiden har arbeidet med oppgaver innen tollbehandlingsfaget. Ta i å så fall kontakt.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør