Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Regionforeningkonferanser

Publisert 23.02.12 av Silje Vhile Braaten

Det gjennomføres to regionforening-konferanser i løpet av året. På denne arena møtes hovedstyret i NHO LT og regionforeningenes styreledere/sekretariat samt administrasjonen i NHO LT.

På konferansen oppdaterer regionene, og NHO LT, hverandre om sine respektive aktiviteter og aktuelle saker på agenda. Dette er en viktig inspirasjonkilde til videre arbeid.
De siste årene har konferansen på høsten vært elektronisk. Alle regionene sender inn rapporter som blir sammenstilt for så å bli distribuert ut igjen.
Vårens konferanse arrangeres forskjellig steder i Norge hvor sentralstyret og styrelederne i alle regionene møtes. Nedenfor ligger rapportene fra tidligere regionkonferanser. 

 

Våren 2016 regionkonferanse 7. mars i Brussel
Rapporter fra konferansen:
 

 

Våren 2015 regionkonferanse 6. mars i Oslo
Rapporter fra konferansen:

Norske Flyspeditørers Forening
Region Øst
Region Vestviken
Region Agder
Region Rogaland
Region Vestlandet
Region Møre & Romsdal
Region Midt Norge
Region Nord Norge

 

 

Høsten 2014 elektronisk årskonferanse

Våren 2014 regionkonferanse 13. mars i Bergen
Referat fra konferansen
Rapporter fra regionene samlet

 


Høsten 2013 elektronisk regionkonferanse

Våren 2013 regionkonferanse på Losby 21.3.2013
Alle regionene var representert

Rapporter fra regionene

Agder
Norske Flyspeditørers Forening
Midt-Norge
Møre og Romsdal
Nord-Norge
Rogaland
Vestlandet
Vestviken
Øst

 

Høsten 2012 elektronisk regionskonferanse

Våren 2012 regionskonferanse på Holmen i Asker 21. - 22. mars:

Rapport fra
LTL region Rogaland
LTL region Bergen
LTL region Nord-Norge
LTL region Agder
LTL region Øst
Norske Flyspeditørers Forening

 

Høsten 2011 elektronisk regionskonferanse

Våren 2011 regionskonferanse i Trondheim 24. -25. mars
Referat
Rapport fra
LTL region Rogaland
LTL region Bergen 
LTL region Midt-Norge
LTL region Øst
Norske Flyspeditørers Forening
Spesialkompetanse som skal til for at varer kan krysse grenser
Informasjon fra LTL sentralt

 

Høsten 2010 elektronisk regionskonferanse

Våren 2010 regionskonferanse i Bergen 3. - 4. mars:
Medlemsundersøkelse LTL
LTL Rogaland info pr. mars 2010

Status LTL Midt-Norge pr. februar 2010
Rapport LTL Region Øst pr. 3.-4.mars

Regionkonferansen 2010 LTL Region Bergen
Vestviken - Regionkonferansen 3.-4. mars
Norske Flyspeditlørers Forening - rapport mars 2010
Møre og Romsdal - rapport

Dette er LTL pr. 3. mars 2010
Rapport fra LTL Nord-Norge

 

Høsten 2009 var en elektronisk regionskonferanse hvor alle regionene sendte
rapporter som igjen ble sendt ut til alle for informasjon. 

Høsten 2009

  • Vårens regionkonferanse

    Vårens felles møte for styret i NHO Logistikk og Transport og regionledere vil bli avholdt i Oslo i NHO sine lokaler på Majorstuen, 5. – 6. mars fra og med lunsj til og med lunsj. Det er gjennomføres 2 regionforeningskonferanser i året. NHO LT har 9 regionforeninger som gjør en meget viktig jobb for NHO Logistikk og Transport.

    18.02.15

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør