Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Region Møre & Romsdal

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Region Møre og Romsdal
(Møre og Romdal)

Styreleder
Ragnhild S. Gjøsdal
Thermo-Transit AS

Flatholmen 2 
N-6002 ÅLESUND
+47 90 98 92 43
 ragnhild.gjosdal@thermo-transit.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør