Sk


Du er her: 

Verktylinje

Region Møre & Romsdal

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Region Møre og Romsdal
(Møre og Romdal)

Styreleder
Wenche Kvam Ferreira
DHL Express AS

Blindheim Industriveg 4
6020 Ålesund
+47
 wenche.kvam@dhl.com

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør