Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Region Øst

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Region Øst
(Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark)

Styreleder
Kjell-Arne Eloranta
FREJA Transport & Logistics AS

Sekretariat
Middelthunsgate 27
Postboks 5489 Majorstuen
0305 Oslo

+47 23 08 87 80
silje.braaten@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør