Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Personverndirektivet

Personverndirektivet
Personverndirektivet

Er dere forberedt på nye regler for personvern? I mai 2018 trer nye regler i kraft disse skal sikre hvordan kartlegging og bruk av personopplysninger gjøres. Det stilles betydelig strengere krav til hvordan virksomheten kartlegger behov, og også hvilke metoder som benyttes for innhenting, oppbevaring og bruk av personopplysninger.


  26. februar 2018 (0900-1500)

  Påmeldingsskjema
 

  Næringslivets Hus (Oslo)
  4 500,- (medlem nr.1) | 3 900,- (f.o.m. medlem nr.2) | 7 000,- (ikke-medlem)
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80

Vårt kurs gir deg både teori og praksis!  Kurset gir en grundig gjennomgang av regelverket og vi ser på eksempler på hvordan regelverket påvirker vår bransje. I tillegg vil kursdeltakere få presentert metoder og maler for kartlegging, risikovurdering, handlingsplaner og databehandleravtaler som imøtekommer nye krav.

 • Hva er personopplysninger?
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Dokumentasjonskrav
 • Personvern ift underleverandører og samarbeidspartnere
 • Rettigheter for den registrerte
 • Plikten til å informere
 • Tilsyn og sanksjoner

 • Ledelse
 • HR/IT 
 • Databehandlere
 • Kommende Personvernombud


Vi benytter erfarne jurister/forelesere fra bransjen.

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør