Sk


 

Du er her: 

  • NHO Logistikk og Transports medlemmer lever av kompetanse

    En speditørs jobb og ansvar er å få en vare fra A til B, uansett hvorfra og til i verden, etter kundens krav. Det krever kompetanse så det holder! En hovedgeskjeft hos det overveiende antall medlemmer i NHO Logistikk og Transport er nettopp spedisjon, i tillegg til transport og logistikk, og dermed kompetansekrevende og verdiøkende tjenester. Adm.dir. Mona Juell i Global Ship Logistics AS, holdt en gang et foredrag om dette - i egenskap av styreleder i Region øst. Bla gjennom hennes foredrag og se hva en speditør må kunne og beherske.

    10.06.11
  • Dette er NHO Logistikk og Transport

    NHO Logistikk og Transport er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. Vi organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

    13.03.10

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør