Sřk


 

Du er her: 

 • Logistikk-knutepunkt mĂĽ komme sør for Trondheim

  Det fremtidige logistikk-knutepunktet for Trondheimsregionen bør legges sør for byen. Alternativ D-Sør Torgård bør da velges – i en mulig kombinasjon med havneløsning i Orkanger. Dette fremgår av høringsuttalelsen fra LTL region Midt Norge til KVU’en for Logistikk-knutepunktet for Trondheimsregionen.

  20.09.11
 • Nytt kurstilbud innen miljø

  Visste du at du at et ürlig kostnadskutt pü 50 000 kroner, i for eksempel drivstoffutgifter, utgjør samme gevinst som det ü fakturere 2,5 millioner kroner? (med en margin pü 2 %)

  05.04.17
 • OPS-modell ved utbygging av godsterminaler for jernbane

  I Stortingsmeldingen for det nye vegutbyggingsselskapet tar regjeringen til orde for at godsterminaler egner seg for OPS-organisering, dvs. at private aktører für i oppgave ü planlegge, bygge og vedlikeholde terminalen.

  28.04.15
 • Terminal i Trondheim: Behov for raskere løsninger

  NHO Logistikk og Transport er bekymret for godstogtrafikken pü Dovrebanen hvis en ikke finner en rask løsning pü terminalspørsmület i Trondheim. Jernbaneverket har dimensjonert en terminal syd for byen til en kostnadsramme pü 6,6 mrd kroner som ikke stür klar før pü mange ür, mens de viktigste godstogkundene har behov for en traminalløsning allerede neste ür i forbindelse med at de flytter ut fra Brattøra.

  05.03.15
 • Regjeringen gĂĽr inn for ny godsterminal sør for Trondheim

  Etter flere tiür med prosesser rundt plassering av logistikknutepunktet i Trondheimsregionen, har regjeringen nü besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen. Samferdselsdepartementet ser ingen grunn til ü vente til 2015.

  07.04.14
 • NHO Logistikk og Transport forventer svar om Trondheimsterminalen

  NRK tok tak i vĂĽrt brev til statsrĂĽd Arnstad om behovet for en avklaring om godsterminal i Trondheim.

  22.02.13

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør