Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Starten på grønn produksjon – fra teori til praksis!

.

Nivå II av de nye miljøkursene. Kurset er utviklet av NHO Logistikk og Transport og tar utgangspunkt i tiltak beskrevet i "Veikart for næringslivets transporter". Kurset skal kvalifisere deltakerne til å være katalysatorer for miljøarbeid i egen bedrift. Deltakerne skal etter kurset kunne sette opp et miljøregnskap for egen bedrift samt etablere en enkel miljøstrategi med budsjett og tiltak.


  Ta kontakt for  informasjon om kursdato
  Næringslivets Hus (Oslo) 
  Registrer helt uforpliktende din interesse for kurset!
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å være katalysatorer for miljøarbeid i egen bedrift. Deltakerne skal kunne sette opp et miljøregnskap for bedriften, samt etablere en enkel miljøstrategi med budsjett og tiltak.

Kurset går over to dager og består av forelesning, gruppeoppgaver og egetarbeid. I forkant av kurset vil deltakerne løse en hjemmecase, basert på Miljøkurs 1, som skal leveres før kursstart.

Deltakerne skal etter være i stand til å:

  • Bruke en miljøkalkulator for å beregne sendingers utslipp
  • Beregne utslipp fra egen produksjon
  • Sette realistiske mål for utslippskutt og tiltak i egen bedrift
  • Etablere en enkel miljøstrategi og tiltaksplan
  • Se miljøarbeidet i sammenheng med kundeperspektivet/koble miljøarbeidet opp mot kunden.

Kurset henvender seg til

  • Personer med en miljørolle i bedriften og av forkunnskaper kreves miljøkurs nivå I og innlevert hjemmeoppgave.

 

Kurset er forelesningsbasert.

*For alle våre kurs må vi ta forbehold om eventuell avlsysning pga for få deltakere.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør