Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Introduksjon til miljøansvar – hvordan beholde kundene i 2020?

Miljø

På tide å komme i gang med miljøtiltak i bedriften? Bli med på kurs og introduksjon til miljøansvar

Kursdato/tid Sted
-- --
Pris Påmelding  - løpende

Medlem

Medlem 2, 3,4...

Ikke medlem

Kr 3 600,-

Kr 3 100,-

Kr 5 900,-

Meld din interesse for kurset 

Kurset gir deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeidet, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter.

Kurset er en introduksjon til miljøansvar, og gir en generell innføring i klimarelaterte spørsmål relevant for transportsektoren. Ved endt kurs skal man ha et godt underlag for å starte miljøarbeid i egen bedrift.

TEMA

  • Fremtidens rammevilkår for transportnæringen
  • De viktigste kildene til forurensing i transportsektoren
  • Energibærere og deres potensial
  • Presentasjon av miljøkalkulator og beregning av utslipp fra enkeltsendingerInnsatsfaktorer i et miljøregnskap
  • Hvordan søke om oppstartsmidler fra ENOVA for å starte eget miljøarbeid

MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til daglig leder i mindre bedrifter, mellomledere og personer med miljørolle i bedriften.

VARIGHET

1 dag

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør