Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Introduksjon til miljøansvar – hvordan beholde kundene i 2020?

-

Nivå I av våre nye miljøkurs. Kurset er utviklet av NHO Logistikk og Transport og tar utgangpunkt i "Veikart for næringslivets transporter".


  Ta kontakt for informasjon om kursdato
  Næringslivets Hus (Oslo)
  Registrer helt uforpliktende din interesse for kurset!
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeid i egen bedrift.

  • Vite hvordan rammevilkårene for transportnæringen utvikler seg
  • Ha kunnskap om de viktigste kildene til forurensing i transportsektoren
  • Ha kunnskap om ulike energibærere og deres potensial
  • Ha kjennskap til bruk av miljøkalkulator og hvordan utslipp fra enkeltsendinger kan beregnes
  • Ha kunnskap om innsatsfaktorene for et miljøregnskap
  • Ha kjennskap til tiltak som både bidrar positivt til miljøet og til bunnlinja
  • Vite hvordan bedriften kan søke Enova om midler til å starte miljøarbeidet

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper og kurset henvender seg til:

  • Daglig leder i mindre bedrifter
  • Mellomledere
  • Personer med en miljørolle i bedriften

 

Kurset er forelesningsbasert.

*For alle våre kurs må vi ta forbehold om eventuell avlsysning pga for få deltakere.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør