Søk


 

Du er her: 

Verktøylinje

Medlemskap

NHO Logistikk og Transport organiserer transport-, logistikk og spedisjonsbedrifter og bedifter som har sitt virke innenfor havne- og terminaldrift i Norge.

  NHO Logistikk og Transport har til formÃ¥l:

  • Ã… ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
  • Ã… representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
  • Ã… bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
  • Ã… virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
  • Ã… avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmÃ¥l
  • Ã… ivareta medlemmenes interesser innad i NHO

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør