Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Medlemslogo

Logoen "Medlem i NHO Logistikk og Transport" kan brukes for å synliggjøre at dere er medlem hos oss, som et kvalitetsstempel.

Logoen finnes i både norsk og engelsk versjon.

Vennligst kontakt undertegnede for å få logoen tilsendt.


Kontaktperson: 

Kontaktpersoner
Merethe Goplen Gulliksen
E-post: merethe.gulliksen@nholt.no | Tlf.nr.: 23 08 87 83

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør