Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Hvordan sikre lønnsomme oppdrag og fornøyde kunder gjennom tydelige avtaler?

Kursdato/tid Sted
23. mai 2019 (1000-1600) Thon hotell Triaden, Lørenskog
Pris Påmeldingsfrist 21. april2019

Medlem

Medlem deltaker 2, 3, 4....

Ikke medlem

Kr 3 600,-

Kr 3 100,-

Kr 5 900,-

Påmeldingsskjema 

Hvordan sikre lønnsomme oppdrag og fornøyde kunder gjennom tydelige avtaler?

Gå fra ”bare kjennskap” til konkurransedyktig kunnskap!  Incoterms® 2010 er et av de mest utbredte regelverk i nasjonal og internasjonal varehandel. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Det viser seg ofte at saksbehandlere sitter med en for overfladisk kunnskap om Incoterms® 2010 når det kommer til valg av leveringsbetingelse og bruk i forretningshverdagen. Dette kan slå uheldig ut., blant annet ved at:

 • Leverings-, transport- og betalingsbetingelser blandes på en måte som skaper dobbeltkommunikasjon, uklarheter og unødvendige konflikter.  
 • Uvitenhet kan bidra til man styres mot uheldige valg av leveringsbetingelse. 
 • Valg som ikke er basert på kontroll med, eller oversikt over, aktuelle risiko- og kostnadsmessige farer  og ansvarsforpliktelser.

«Practice makes perfect» - kurset gir detaljert kunnskap om Incoterms ® i form av oppgaver knyttet til typiske misforståelser om hva Incoterms® 2010 er – og ikke er. Gjennom undervisning, oppgaveløsning og feedback får man en god forståelse av hvordan bedriften kan bruke leveringsbetingelsene aktivt, lønnsomt og med økt sikkerhet.


MÅLGRUPPE
Kurset er rettet mot alle som er involvert i transporter - også salgspersonell og bransjens kunder.

TEMA

 • Incoterms® 2010/Combiterms
 • Transportør/fraktførers forhold
 • Risiko
 • Forholdet kjøper/selger
 • Tilbakeholdsrett
 • Forsikringsbehov og forsikringsformer
 • Hvorfor forsikre og hva bør forsikres
 • Ansvar ved feil, mangler og forsinkelser
 • NSAB 2015 nettverksfunksjon
 • Diverse fritak for transportør
 • Reklamasjonsfrister og erstatningsbegrensninger
 • Speditørens/formidlerens forhold til transporten

FORKUNNSKAPER
Ingen spesielle krav, men kjennskap til bransjen er en fordel.

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør