Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Kurset gir kunnskap om rettslige forhold som gjelder ved de ulike leveringsbetingelser og belyser forholdet til kjøper, selger, transportør og forsikring.

 


  07. mai 2018 (1000-1600)
  Næringslivets Hus, Oslo
  3 300,- (medlem nr.1) | 2 900,- (f.o.m. medlem nr.2) | 5 300,- (ikke-medlem)
  Påmeldingsskjema (påmeldingsfrist 15. april 2018)
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80

I tillegg til at kurset gir nyttig og avgjørende kunnskap om rettslige og økonomiske forhold som knyttes til de mange valg av leveringsbetingelser belyser kurset forholdet til kjøper, selger, transportør og ikke minst forsikring. Transportkontrakter er ikke en del av leveringsbetingelsene, men er likevel viktig for speditøren fordi leveringsbetingelsene styrer kostnadsfordeling og arbeidspliktene mellom kjøper og selger. Kurset belyser også hvem som har risiko og mulighetene for å tegne riktig forsikring.

· Incoterms® 2010/Combiterms
· Transportør/fraktførers forhold
· Risiko
· Forholdet kjøper/selger
· Tilbakeholdsrett
· Forsikringsbehov
· Ansvar for feil/mangler/forsinkelser
· Forsikringsformer
· NSAB 2015 nettverksfunksjon
· Hvorfor forsikre og hva
· Diverse fritak for transportør
· Reklamasjonsfrister og erstatningsbegrensninger
· Speditørens/formidlerens forhold til transporten


Alle som er involvert i transporter, også selgere og bransjens kunder.


Forelesere fra bransjen.


*For alle våre kurs må vi ta forbehold om eventuell avlsysning pga for få deltakere.

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør