Sřk


 

Du er her: 

Verktřylinje

KONTINGENTER for NHO og NHO Logistikk og Transport

Publisert 28.04.16 av Merethe Goplen Gulliksen

NHO og NHO Logistikk og Transport benytter bedriftens utbetalte arbeidslønn som beregningsgrunnlag for kontingenten.

Det er verdt ĂĽ merke seg at kontingenten til vĂĽre medlemmer er 3-delt:

 

 1. Kontingent til NHO Logistikk og Transport (1, 5 promille av fjorürets lønnsutbetaling)

  • Minstekontingent til NHO Logistikk og Transport er fortiden 12 000,-

 2. Kontingent til NHO sentralt som beregnes trinnvis slik:

  • 1,00 promille for lønnsmasse inntil 200 millioner kroner (ordinĂŚr kontingentsats)

  • 0,90 promille for den delen av lønnsmassen som er mellom 200 millioner - 500 millioner kroner

  • 0,80 promille for den del  av lønnsmassen som er over 500 millioner kroner

  • Det er en minimumskontingent pĂĽ 1 000 kroner for bedrifter med lønnsutbetaling pĂĽ inntil 1 million kroner og for lønnsutbetaling fra 1 million kroner til 2,9 millioner er kontingenten 3 000 kroner.

 3. Kontingent til den regionforening firmaet tilhører

  • Se oversikt nedenfor


ÅRSAVGIFTER I REGIONENE

 

Region  AGDER:    
Aust-Agder og Vest-Agder


Innmeldingskontingent          

kr  3.000,-
  Årskontingent                              kr 2.500,-
Region MIDT-NORGE: 
Sør-Trønderlag og Nord-Trøndelag

Innmeldingskontingent       

kr 7.000,-
  Årskontingent    kr 2.000,-
Region MØRE OG ROMSDAL:  
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane    

Innmeldingskontingent        
kr  500,-  
  Årskontingent  kr  300,-
  Serviceavgift         kr  300,-

Norske Flyspeditørers Forening                       

Årskontingent     kr 8.800,-
Region NORD-NORGE  
Norland, Troms, Finnmark  

Årskontingent      

kr 1.000,-
Region ROGALAND:
Rogaland

Årskontingent 

kr    1.500,-
Region VESTLANDET:   
Hordaland    
Årskontingent   
  inntil 10 ĂĽrsverk                     kr 3.200,-
  11-20 kr 4.200,-
  21-50    kr 5.300,-
  over 50     kr 6.300,-

Region VESTVIKEN:    
Buskerud, Telemark og Vestfold

Årskontingent  kr 1.500,-

Region ØST
Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland

Årskontingent  
  Inntil 10 ĂĽrsverk      kr 2.500,-
  11 – 20    kr 5.000,-
  21 – 50     kr 8.000,-
  over 50  kr 9.000,-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LTL                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                       

                                                

       

 

                       

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør