Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Innføring i fortolling

Innføring i fortolling

Er din bedrift "Customs compliant"? Vi gir deg grunnleggende kunnskap slik at du er i stand til å manøvrere i et stadig mer komplisert avgiftslandskap.

Kursdato/tid Sted
22. mai 2019 (1000-1600) Thon hotell Triaden, Lørenskog
Pris Påmeldingsfrist 21. april 2019

Medlem

Medlem deltaker 2, 3, 4...

Ikke medlem

Kr 3 600,-

Kr 3 100,-

Kr 5 900,-

Påmeldingsskjema 

Norske avgiftsmyndigheter gir på mange måter norske import- og eksportbedrifter mer «frihet» enn hva tilfelle er i mange andre land. Med frihet følger også ansvar, og Tollvesenet har betydelige virkemidler i forhold til å straffe brudd på tollovgivningen. Norske bedrifter som driver grenseoverskridende handel, har derfor stor nytte av å ha tollkompetanse internt i bedriften.

Vi gir deg grunnleggende kunnskap slik at du er i stand til å manøvrere i et stadig mer komplisert avgiftslandskap.

Tema

  • Fortollingsprosessen
  • toll.no som hjelpemiddel
  • Forhåndsvarsling og AEO (Authorised Economic Operator)
  • Ansvarsforhold Tollvesenet/speditør/importør, herunder Tollvesenets adgang til å ilegge rettsgebyr
  • Dokumenter og krav til faktura
  • Viktigste tollregler/prosedyrer
  • Tollverdibestemmelser
  • Særavgifter pliktige ved innførsel og UTB (utsatt avgiftsbetaling) og restriksjonsbelagte varer
  • Belyse diverse fallgruver

Målgruppe

Kurset passer alle som ønsker innføring i toll. Ta gjerne med kunden som til daglig jobber med det praktiske i forbindelse med dokumenter til og fra speditører, leverandører, banker og Tollvesenet.

Forkunnskaper

Det er ingen kav til forkunnskaper, men kjennskap til bransjen er en fordel.

Varighet

1 dag

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør