Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Innføring i fortolling

Innføring i fortolling

Kurset gir et innblikk i fortollingsprosessen, dokumenter, regler og prosedyrer knyttet til temaet.


  08. mai 2018 (0930-1600)
  Næringslivets Hus (Oslo)
  3 800,- (medlem nr.1) | 3 200,- f.o.m. medlem nr.2) | 5 700,- (ikke-medlem)
  Påmeldingsskjema 
  Hilde Mannsåker | hilde.mannsaker@nholt.no | 95 33 95 80


· Fortollingsprosessen
· www.toll.no som hjelpemiddel
· Forhåndsvarsling og AEO
· Ansvarsforhold Tollvesenet/speditør/importør
· Dokumenter, krav til faktura
· Viktigste tollregler/prosedyrer
· Tollverdibestemmelser
· Særavgifter pliktige ved innførsel og UTB og restriksjonsbelagte varer
· I hvilke tilfeller man kan unngå mva ved innførsel
· Belyse diverse fallgruver


Kurset passer alle som ønsker en innføring i toll. Ta gjerne med kunden som til daglig
jobber med det praktiske i forbindelse med dokumenter til og fra speditører, leverandører, banker og Tollvesenet.


Vi benytter erfarne forelesere fra bransjen.

*For alle våre kurs må vi ta forbehold om eventuell avlsysning pga for få deltakere.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør