Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Innføring i arbeidslivets lover og regler

-

Bedrifter som unngår arbeidskonflikter har bedre forutsetninger for å lykkes!

Kursdato Sted
7. mai 2019 (0900-1700) Næringslivets hus, Oslo
Pris Påmeldingsfrist 14. april2018
Medlem
Medlem deltaker 2, 3, 4...
Ikke medlem

Kr 3 600,-
Kr 3 100,-
Kr 5 900,-

Påmeldingsskjema

Medarbeiderne er bedriftens ansikt utad, og de som sikrer at bedriften har nødvendig kompetanse. Arbeidskonflikter kan foruten å skade arbeidsmiljøet, bidra til dårligere resultater og medvirke til at nøkkelpersonell ønsker å slutte.

Dette kurset gir en innføring i sentrale arbeidsrettslige problemstillinger, slik at man kan være "føre var" hvis problemer oppstår, og det gis eksempler på smarte tilnærmingsmåter som gir bedre og smidigere løsninger.

TEMA

  • Krav til arbeidsmiljø og vernearbeid
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid
  • Ferielovens regler
  • Permisjoner / permittering
  • Sykefravær / egenmelding
  • Krav til ansettelser / arbeidsavtale
  • Midlertidig ansettelse / innleie
  • Oppsigelse / avskjed
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Hovedavtalen

MÅLGRUPPE
Ledere med personalansvar og ansatte i HR-funksjoner

FORKUNNSKAPER
For fullt utbytte av kurset bør man ha kjennskap til problemstillinger knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør