Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Norske flyspeditørers forening

Norske flyspeditørers forening

Styreleder
Stein-Arve Sørensen
Jetpak Norge AS

Sekretariat
Middelthunsgate 27
Postboks 5489 Majorstuen
0305 Oslo

+47 23 08 87 80
silje.braaten@nholt.no
Faks: +47 23 08 87 81

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør