Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

NHO Logistikk og Transport er opptatt av å jobbe for seriøsitet og ordnede forhold innen transportbransjen.

Den stadig økende grad av internasjonalisering innen transportbransjen skaper nye utfordringer når det gjelder å sikre at vår målsetning om seriøsitet og ordnede forhold blir overholdt.

Generalforsamlingen i NHO Logistikk og Transport 2013 har, med det uttalte formål å sikre seriøsitet, ordnede forhold og et rimelig lønnsnivå for den aktuelle yrkesgruppe og det aktuelle land, hos utenlandske leverandører av transporttjenester, vedtatt følgende policydokument om CSR:

Se dokumentet her.

  • NHO Logistikk og Transport CSR policy - engelsk versjon

    Generalforsamlingen i NHO Logistikk og Transport 2013 vedtok et CSR policydokument. Det uttalte formål er å sikre seriøsitet, ordnede forhold og et rimelig lønnsnivå for den aktuelle yrkesgruppe og det aktuelle land, hos utenlandske leverandører av transporttjenester. Dokumentet foreligger nå på engelsk.

    27.11.14

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør