Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Bransje/juridisk

Vennligst gå til "Spedisjonens ABC" for artikler som har vært å finne i Meldeseddelens spalte "Juridisk hjørne".


 

  • Veileder for transportbestillere lansert

    Den nye veilederen for transportbestillere er lansert! Dette er et godt verktøy, som gir en ryddig og relevant oversikt over regelverk, sier Tom Rune Nilsen, advokat i NHO Logistikk og Transport.

    31.05.17

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør