Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Medlemskap i Region Øst

Publisert 02.05.14 av Silje Vhile Braaten

Region Øst er en av totalt ni regionforeninger under NHO Logistikk og Transport. Foreningen organiserer medlemmer av NHO Logistikk og Transport som holder til i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark.

For å være medlem i Region Østmå bedriften også være medlem i NHO Logistikk og Transport, samt NHO.
Les mer om medlemskap i NHO Logistikk og Transport her.

 

Hva koster det?

NHO Logistikk og Transport og NHO legger bedriftens utbetalte arbeidslønn som beregningsgrunnlag for kontingenten.

Til NHO Logistikk og Transport: 1,50 0/00 Minstekontingent til NHO Logistikk og Transport: kr 12000,- pr. år

Til NHO: For bedrifter med tariffavtale: 1,60 0/00 (inkl. premie konfliktfond) For bedrifter uten tariffavtale: 1,15 0/00

Region Øst årskontingent:

inntil 10 årsverk kr. 2500,-
11-20 kr. 5000,-
21-50 kr. 8000,-
over 50 kr. 9000,-

 

Kontakt:

Styreleder
Kjell-Arne Eloranta
FREJA Transport & Logistics AS

Sekretariat
Middelthunsgate 27
Postboks 5489 Majorstuen
0305 Oslo

+47 23 08 87 80
silje.braaten@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør