Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Avvik fra NSAB

-

Det kreves mer fleksibilitet og flere spesialløsninger! Overser man eller ikke forstår konsekvenser ved avvik fra standard produkter og betingelser kan bli kostbart. Lær om do`s and dont`s for å styre risiko og konsekvens.

Medlem Kursdato Sted
26. mars 2019 (0900-1600) Næringslivets hus, Oslo
Pris Påmeldingsfrist  25. februar 2019

Medlem
Medlem deltaker 2, 3, 4...
Ikke medlem

Kr 3 600,-
Kr 3 100,-
Kr 5 900,-

Påmeldingsskjema

Markedet krever mer fleksibilitet og flere spesialløsninger! Det å overse eller ikke forstå konsekvenser ved avvik fra standard produkter og betingelser kan bli kostbart.

Evne til lønnsom fleksibilitet og spesialløsninger er et konkurransefortrinn. Dette krever ofte at man må avvike fra bedriftens standardløsninger og etablerte prosedyrer. Slike avvik kan innebære økt risiko ved manglende forutseenhet, samt konsekvenser man ikke umiddelbart ser omfanget av.

TEMA
Avtaleforståelse

 • Tolke og forstå spesialavtaler
 • Amerikanske/engelske avtaler
 • Forsikring
 • SLA (Service Level agreement)
 • Oppsigelsesklausuler

Bransjestandard

 • Standardene NSAB og konvensjoner
 • Manglende henvisninger til lover og vilkår  ved bruk av tog

Etikk

 • Etiske regler
 • Taushetsplikt/GDPR

Lovverk

 • Begrensningsregler
 • Anvendelse av vegfraktloven og de øvrige transportlover
 • Håndtering av spesialvarer som tobakk,  alkohol og medisiner

Ved gjennomført kurs vil deltakeren ha etablert kompetanse innenfor de vanligste krav til avvik:

 • Avvik fra standard kontraktsforslag
 • Økt risiko for speditøren
 • Manglende forsikringstilbud
 • Hva man kan vurdere å godta i kontrakt
 • Avvikende reklamasjonsfrister 
 • Avvikende regler for force majeure
 • Standard gebyrer Bøter ved etiske brudd
 • GDPR-problematikk
 • SLA vilkår  (Service Level Agreement)
 • Krav til kompetanse for underleverandører /aktører

MÅLGRUPPE
Saksbehandlere innen transport og spedisjon.

FORKUNNSKAPER
Erfaring fra spedisjonsarbeid er en forutsetning for fullt utbytte av kurset. Gjennomført kurs i Leveringsbetingelser og Transport- og spedisjonsjuss er en fordel, men ikke et krav.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør