Sk


Du er her: 

Verktylinje

Informasjoner om lønns- og arbeidsvilkår knyttet til NHO Logistikk og Transports medlemmer

NHO Logistikk og Transport tilbyr medlemsbedriftene bistand i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsgiverspørsmål. Både i saker som gjelder spørsmål om den enkelte ansattes rettigheter og plikter (individuell arbeidsrett) og i saker som gjelder spørsmål i tilknytning til tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett) kan medlemmene få svar på spørsmål og bistand med saker.

I tvister om oppsigelse eller avskjed kan NHO Logistikk og Transport om nødvendig delta som rådgiver for bedriften i forhandlingsmøter. Gjennom medlemskapet i NHO Logistikk og Transport / NHO kan bedriftene få prosessfullmektig til disposisjon hvis det oppstår en rettstvist som gjelder et arbeidsrettslig spørsmål.

 • Ny minstelønn for lastebilsjåfører fra 1. juni 2017

  Tariffnemnda har vedtatt å fornye allmenngjøringen av Transportoverenskomsten for resten av inneværende tariffperiode.

  22.06.17
 • Sykkel-VM i Bergen er utfordrende for vareleveringen

  Store utfordringer for vareleveringen i Bergen sentrum og trafikk til og fra Nygårdstangen under sykkel-VM i Bergen. NHO Logistikk og Transport Vestlandet hadde 22. mai møte med Bergen kommune, arrangørene, politiet, Bane NOR og Statens vegvesen. Fokus for møtet var varelevering i sentrum og området rundt Godsterminalen på Nygårdstangen.

  29.05.17
 • Mamma gir råd i ny lastebilkampanje

  Kampanjen "Mamma presenterer" skal informere utenlandske sjåfører om norske kjøreforhold og om hvilke rettigheter de har når de kjører i Norge. Et samlet norsk arbeidsliv står bak kampanjen.

  10.11.16
 • NHO Pensjon – et nytt knalltilbud til våre medlemmer

  NHOs medlemsbedrifter kan fra og med i dag tegne avtaler om innskuddspensjon med markedsledende betingelser i Storebrand.

  02.05.16
 • Offentliggjøring av tilsynsrapporter

  NHO inviterer til frokostseminar, 2. mars kl. 0800. Arrangementet er gratis. Hvordan kan vi unngå offentliggjøring av feil fakta?

  25.02.16
 • NHO kompetansebarometer 2016

  Onsdag 17. februar lanserte NHO sitt kompetansebarometer. Over 5000 bedrifter har svart på hvilke kompetansebehov de har i dag og fem år frem i tid. Det er to grupper som er spesielt ettertraktet blant NHOs medlemmer: Ingeniører og fagarbeidere.

  18.02.16
 • Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli

  Hvis bedriften ønsker å gå over til 70-årsgrense nå i sommer, er det viktig å huske at denne må innføres. Det er blant annet krav om at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.

  17.02.16
 • Verktøy for å utforme personal- og seniorpolitikk

  Hva har du, og hva trenger du, av fremtidig kompetanse i arbeidsstokken? Her er verktøyet for medlemsbedrifter som ønsker å utforme eller revidere sin personal- og seniorpolitikk.

  05.12.14
 • Differensiert arbeidsgiveravgift - konkret informasjon om transport, spedisjon, lagring, terminalvirksomhet, megling og formidling.

  Her kan du lese detaljert informasjon om de nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra 1.7.2014. Det kan være vel anvendt tid å sette seg inn i reglene. Medlemsbedriftene har nemlig store muligheter til fortsatt å benytte differensiert arbeidsgiveravgift for den primære virksomheten. Informasjonen er laget etter avklaringer med skattedirektoratet og er i tråd med vår fortolkning slik vi har skrevet om tidligere på våre nettsider.

  12.08.14
 • Regelverksendringer

  1.1.14 trådte det i kraft regelverksendringer i arbeidsmiljøloven og i arbeidsmiljøforskriftene.

  17.01.14

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør