Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Informasjoner om lønns- og arbeidsvilkår knyttet til NHO Logistikk og Transports medlemmer

NHO Logistikk og Transport tilbyr medlemsbedriftene bistand i spørsmål vedrørende lønns- og arbeidsgiverspørsmål. Både i saker som gjelder spørsmål om den enkelte ansattes rettigheter og plikter (individuell arbeidsrett) og i saker som gjelder spørsmål i tilknytning til tariffavtaler (kollektiv arbeidsrett) kan medlemmene få svar på spørsmål og bistand med saker.

I tvister om oppsigelse eller avskjed kan NHO Logistikk og Transport om nødvendig delta som rådgiver for bedriften i forhandlingsmøter. Gjennom medlemskapet i NHO Logistikk og Transport / NHO kan bedriftene få prosessfullmektig til disposisjon hvis det oppstår en rettstvist som gjelder et arbeidsrettslig spørsmål.

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør