Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Logistikk-knutepunkt må komme sør for Trondheim

Det fremtidige logistikk-knutepunktet for Trondheimsregionen bør legges sør for byen. Alternativ D-Sør Torgård bør da velges – i en mulig kombinasjon med havneløsning i Orkanger. Dette fremgår av høringsuttalelsen fra LTL region Midt Norge til KVU’en for Logistikk-knutepunktet for Trondheimsregionen.

Les hele høringsuttalelsen her.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør