Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Tariff – havnekonferanse

LTL arrangerer en konferanse for medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtalene for losse- og lastearbeid - Rammeavtalen om fastlønn & Sør- og Nord-Norgeavtalen. Konferansen finner sted 24. mai kl. 10 – 15.30 i LTLs lokaler i Næringslivets hus (NHO-bygget), Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo.

(Bedrifter som er bundet av Havnetariffen er velkomne til å melde seg på, men temaene som tas opp vil i stor grad vær relatert til avtalene nevnt innledningsvis). 

Formålet med konferansen er å ta opp aktuelle spørsmål knyttet til tariffavtalene for losse- og lastearbeid – så som erfaringer med lokale forhandlinger, spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger, hensiktsmessige driftsformer i havnene og bransjemessige utfordringer. 

Påmelding skjer per e-post til LTL, thor.chr.hansteen@ltl.no.

Påmeldingsfrist 16. mai 2011. 

Program

 

Kl. 10.00    Åpning

                Situasjonsrapport fra deltagerhavnene

Kl. 11.15      Pause

Kl. 11.30      Lokale forhandlinger

                    Arbeidstidsordninger - skiftordninger
                   
                    
Ventetid                            

Kl. 12.30       Lunsj

Kl.13.30        Løpetid lokale avtaler - tilpasningsavtaler

                     Fredsplikten      

                     
Hensiktsmessig driftsform - terminalselskaper i norske havner?

 Ca. kl. 15.30 Slutt

Spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen per e-post thor.chr.hansteen@ltl.no eller tlf. 2308 8786 / 9178 5051.

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør