Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Krever begrensninger på utbytte til havneeiere

En ny havne-og farvannslov må sikre at overskudd føres tilbake til nye investeringer i havneformål, og at det legges begrensninger på evt. uttak av utbytte til eierne i den nye havne- og farvannsloven, skriver LTL REgion Bergen i et innsapill til LTL. Styret, som har vedtatt uttalelsen, mener også at det er viktig at en har en felles prisstruktur som gjør det mulig for brukerne å sammenligne prisnivået i de ulike havnene.

 

Les hele uttalelsen fra LTL Region Bergen om forslag til ny havne- og farvannslov, her

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør