Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Dette er NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport er en selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO- systemet. Vi organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor logistikk, spedisjon og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet. NHO Logistikk og Transports hovedarbeidsområder er næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, opplæring/kurs, juridisk rådgivning, miljøpolitikk, helse, miljø og sikkerhet.

NHO Logistikk og Transport er en kombinert arbeidsgiver- og næringsorganisasjon i NHO, og har til formål:
 
  • Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
  • Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
  • Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
  • Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
  • Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
  • Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO

For nærmere informasjon om hva et medlemskap i NHO Logistikk og Transport innebærer, se fanen "Bli medlem" eller kontakt firmapost@nholt.no.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør