Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Budsjettet gir lite håp for godstogene

Publisert 08.10.18 av Silje Vhile Braaten

-Det brenner et blått lys for godstogene i Norge. Hvis det ikke gis statlig støtte til frakt av gods på jernbanen, kan virksomheten være avviklet eller sterkt redusert når de store investeringene på jernbanen begynner å få effekt, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Samferdselsbudsjettet for 2019 erkjenner «utfordringer» med lønnsomheten i godstransporten, men gjør ingen ting med det.
For å opprettholde dagens godsvolumer trengs det en ordning med driftstøtte. I 2017 hadde bransjen et samlet tap på mer enn 100 millioner kroner før skatt. På de siste ti årene har godstog-selskapene tapt 800 millioner kroner før skatt.
-Dette skyldes blant annet elendig infrastruktur på jernbanen. Stortinget har i inneværende Nasjonal transportplan vedtatt å bruke 18 milliarder kroner på å rette opp infrastrukturen for gods på jernbanen. Problemet er at dette først får effekt om fire-fem år. I mellomtiden risikerer vi at godset flyttes over på vei og at de to store selskapene, CargoNet og Green Cargo beslutter å legge ned. Det er en grense for hvor lenge de kan drive med tap, sier Kjensli. 
CargoNet varslet tidligere i høst at de vil redusere antall togavganger og godsvogner på grunn av de store tapene.
Det er i budsjettforslaget satt av 431 millioner kroner til programområdet «Mer gods på jernbanen», hvorav 173 millioner kroner går til planlegging av krysningsspor og terminaler, og 258 millioner kroner går til bygging av krysningsspor og andre tiltak. 
-Det er ikke sagt noe om når bransjen kan vente en oppgradering av godsterminalen på Alnabru. Alnabru er selve navet for godstransporten i Norge og en oppgradering har vært nødvendig i mange år, sier Kjensli.

 

Kontaktperson: Adm dir Are Kjensli 932 94 000

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør