Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Moss Havns innlandshavn innviet

Publisert 27.04.18 av Silje Vhile Braaten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innviet 27. april den nye innlandshavnen i Moss. For å møte fremtidens kundebehov, teknologisk utvikling og behov for å utnytte knappe arealer har Moss havn etablert egen innlandshavn snaut 5 kilometer fra dagens havn ved Oslofjorden.

Innlandshavnen er den første av sitt slag i Norge. Greencarrier Shipping og Logistics AS, som er NHO Logistikk og Transport, står sentralt i driften av den nye innlandshavnen, i tillegg til å være en hovedaktør i Moss havn. Gjennom programmet Smart Moss Havn er næringsliv, akademia, havneoperatør og Smart Innovation Norway sammen om utvikle nye løsninger for både sjøtransport og landtransport. Bruk av innlandshavn er sentralt i dette programmet.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør