Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Tariffoppgjøret er vedtatt

Publisert 27.04.18 av Silje Vhile Braaten

Resultatet av uravstemmingen i årets tariffoppgjør ble klart i dag. Både LOs, Ys og NHOs medlemmer har stemt ja til meklingsforslaget, og streik blir følgelig unngått.

NHO har i dag lagt ut følgende på sin hjemmeside:

https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/tariffoppgjoret-er-vedtatt/

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør