Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Varslet storstreik ble avverget – NHO og LO/YS ble enige i årets tariffoppgjør.

Publisert 09.04.18 av Merethe Goplen Gulliksen
Tariff 2018
Tariff 2018

Partene klarte til slutt, 15 timer på overtid, å finne en løsning på de mange kompliserte spørsmålene som var tema i tariffoppgjøret.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund gir uttrykk for at en streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og hun er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Selv om utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig, har partene klart å komme frem til løsninger på kompliserte spørsmål som AFP og reise, kost og losji, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHOs hadde som utgangspunkt å hindre en totalramme som ville gått ut over norske bedrifters konkurranseevne. LO forsto dette, samtidig som LO var opptatt av sine medlemmers interesser. Resultatet har ivaretatt begge disse hensynene på en tilfredsstillende måte, sier Skogen Lund.

 

Vedlagt følger lenke til NHOs hjemmeside med mer detaljert informasjon om meklingsløsningen.

Her finnes også lenke til meklingsprotokollen mellom NHO og LO:

https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/partene-enige---storstreik-avverget/

 

Dersom du har spørsmål kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør