Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Spørsmål og svar om plassfratredelse

Publisert 05.04.18 av Silje Vhile Braaten

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene som dukker opp i forbindelse med en plassfratredelse.

1) Hva er en plassfratredelse?

En plassfratredelse er en spesifisert oversikt over hvilke medlemmer/organiserte LO og YS ønsker å ta ut i streik dersom partene ikke skulle komme til en enighet hos Riksmeklingsmannen. Først fire kalenderdager etter at det er gitt varsel om plassfratredelse, kan de som er omfattet av denne tas ut i streik. De som er omfattet av plassfratredelsen fra LO og YS datert 3. april 2018, kan tas ut i streik natt til søndag 8. april dersom den tvungne meklingen brytes.

2) Hvem har bestemt denne plassfratredelsen?

LO og YS varslet plassfratredelsen 3. april 2018, og det er disse som har bestemt hvilke av deres medlemmer som skal tas ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

3) Hvem kan omfattes av en plassfratredelse?

De som er omfattet av en plassfratredelse kan tas ut i streik.

For å kunne være omfattet av en plassfratredelse må vedkommende:

være organisert i et fagforbundvære omfattet av tariffavtale hvor tarifforhandlingene har endt i mekling/streikvære omfattet av en plassoppsigelse

Organiserte arbeidstakere som ikke er omfattet av en plassfratredelse kan ikke tas ut i streik. Disse kan senere tas ut i streik dersom streiken trappes opp ved at det kommer nye plassfratredelser som omfatter dem.

Nye plassfratredelser gjøre det mulig å ta flere organiserte ut i streik med fire dagers varsel. Hvis ansatte organiserer seg etter at det ble varslet plassoppsigelse, må det for disse gis en ny plassoppsigelse og deretter en plassfratredelse før disse kan tas ut i streik.

Uorganiserte kan ikke tas ut i streik, og er av den grunn ikke omfattet av plassfratredelsen. Det samme gjelder organiserte ansatte som jobber i en bedrift som ikke er tariffbundet.

Heller ikke organiserte som jobber i en tariffbundet bedrift, men hvor tariffavtalen de er omfattet av ikke inngår i meklingen, kan tas ut i streik.

4) Hvordan finner jeg ut hvilke personer som er omfattet av en plassfratredelse?

3. april 2018 mottok NHO plassfratredelser fra LO og YS. Plassfratredelsene gir en oversikt over det totale antallet organiserte pr bedrift, samt hvor mange av de organiserte som vil bli tatt ut i første omgang hvis meklingen skulle ende i streik. Noen av plassfratredelsene har liste over navn på arbeidstakerne som er planlagt tatt ut.

NHO har sendt ut de mottatte plassfratredelsene til alle bedrifter som rammes av mulig streik i henhold til plassfratredelsene. For at din bedrift skal vite konkret hvem av de organiserte som eventuelt blir tatt ut i streik, kan ledelsen henvende seg til tillitsvalgt og anmode om en navneliste, dersom navn ikke fremgår av selve plassfratredelsen.

5) Er plassfratredelse et endelig uttak?

Ønsker LO/YS senere å ta ut flere av medlemmene sine i streik, kan dette gjøres med et nytt varsel om plassfratredelse/iverksetting - med ny fire dagers frist.

6) Hva gjør jeg dersom jeg ikke er enig i plassfratredelsen?

Hvis bedriften ikke er enig i plassfratredelsen, det kan for eksempel være at en organisert ikke er omfattet av tariffavtalen, må den henvende seg til sin landsforening for nærmere avklaring.

Les mer på nho.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør