Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Transport og trygghet - ta styringen på oppdraget: 22. mars

Publisert 22.02.18 av Karoline Bjørklund

Seminar for deg som er ansvarlig for kjøp av transporttjenester. Du møter syv statlige myndighetsorganer som du og din virksomhet på ulike måter er nødt til å forholde dere til. Hør også hvordan to store transportbestillere forholder seg til sitt samfunnsansvar.

Temaer for dagen:

  • Hvordan kan Treparts bransjeprogram transport bidra til at vi alle kan ta vår del av ansvaret for en seriøs transportbransje?
  • Tilsyn med oppdragsgiver
  • Hvilke krav gjelder for lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan utfører du påseplikten?
  • Ny personvernlovgivning fra 25. mai
  • Kabotasje, fiktiv fakturering og konkurransevridning – felles ansvar 
  • Mer effektiv fortolling 
  • Ansvar for brudd hos innleid transportør 
  • Seriøs versus kriminell
  • Samfunnsansvar og oppfølging: Posten Norge AS og Schenker AS

Målgruppe: Alle som bestiller transporttjenester, både gods- og persontransport

Tid: Torsdag 22. mars kl 09.00–15.00

Sted: Skatt øst, Schweigaards gate 17, Oslo

Påmelding: innen 16. mars HER
Seminaret er gratis, det blir servert enkel lunsj

 

Arrangører:
Seminaeret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Difi, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Datatilsynet. 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør