SÝk


 

Du er her: 

VerktÝylinje

Nye regler om at spedit√łrer kan ilegges overlastgebyr gjeldende fra 1. januar 2018

Publisert 05.01.18 av Silje Vhile Braaten

Fra 1. januar gjelder nye bestemmelser i forskrift om endring i forskrift om gebyr ved overlast.

Overlast er noe som veimyndightene straffer sj√•f√łrer for.
Fra 1. januar gjelder f√łlgende nye bestemmelser i forskrift om endring i forskrift om gebyr ved overlast:

§ 4:

Overlast ilegges transport√łren.

Hele eller deler av overlastgebyret ilegges avsenderen av containeren ved transport av containere der vekten overstiger det som er angitt i erkl√¶ringen etter § 4a og containeren er plombert eller p√• annen m√•te har v√¶rt l√•st under hele transporten. Dette gebyret skal beregnes ut fra avviket mellom containerens angitte vekt og aktuelle vekt.

For utenlandsk kj√łret√ły skal overlastgebyret v√¶re betalt eller garantert for av godkjent garantist f√łr kj√łret√łyet forlater kontrollstedet.

§ 4a.

Avsenderen av en container skal utstede en erkl√¶ring til transport√łren som tydelig angir f√łlgende:

Avsenderens navn, adresse og signatur.B) Containerens vekt inkludert last.

Erkl√¶ringen skal f√łlge containeren og kan fremg√• av fraktbrev eller annen dokumentasjon som f√łlger transporten. Elektronisk versjon av erkl√¶ringen, utformet p√• en m√•te som er likeverdig med papirdokumentasjon godtas.

 

Kommentarer:

  • Her kan alts√• transortbedrifter/spedit√łrer f√• et ansvar for overlast.
  • Saken gjelder vekselflak/containere.
  • Poenget er √• kunne straffe en annen enn transport√łren dersom han ikke har hatt anledning til √• √•pne containeren. S√• hvis den ikke er l√•st eller plombert, gjelder ikke avsenderansvaret.
  • Avsender er den som st√•r oppf√łrt p√• dokumentet. Hvis det ikke er noe dokument, vil det ikke v√¶re et avsenderansvar i henhold til dette regelverket. S√•ledes m√• sj√•f√łren p√•se at han f√•r med seg dokumentet.

Kontaktperson: Tom Rune Nilsen | tom.rune.nilsen@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredakt√łr