Sřk


 

Du er her: 

Verktřylinje

Nye regler om at speditører kan ilegges overlastgebyr gjeldende fra 1. januar 2018

Publisert 05.01.18 av Silje Vhile Braaten

Fra 1. januar gjelder nye bestemmelser i forskrift om endring i forskrift om gebyr ved overlast.

Overlast er noe som veimyndightene straffer sjüfører for.
Fra 1. januar gjelder følgende nye bestemmelser i forskrift om endring i forskrift om gebyr ved overlast:

§ 4:

Overlast ilegges transportøren.

Hele eller deler av overlastgebyret ilegges avsenderen av containeren ved transport av containere der vekten overstiger det som er angitt i erklĂŚringen etter § 4a og containeren er plombert eller pĂĽ annen mĂĽte har vĂŚrt lĂĽst under hele transporten. Dette gebyret skal beregnes ut fra avviket mellom containerens angitte vekt og aktuelle vekt.

For utenlandsk kjøretøy skal overlastgebyret vÌre betalt eller garantert for av godkjent garantist før kjøretøyet forlater kontrollstedet.

§ 4a.

Avsenderen av en container skal utstede en erklÌring til transportøren som tydelig angir følgende:

Avsenderens navn, adresse og signatur.B) Containerens vekt inkludert last.

ErklÌringen skal følge containeren og kan fremgü av fraktbrev eller annen dokumentasjon som følger transporten. Elektronisk versjon av erklÌringen, utformet pü en müte som er likeverdig med papirdokumentasjon godtas.

 

Kommentarer:

  • Her kan altsĂĽ transortbedrifter/speditører fĂĽ et ansvar for overlast.
  • Saken gjelder vekselflak/containere.
  • Poenget er ĂĽ kunne straffe en annen enn transportøren dersom han ikke har hatt anledning til ĂĽ ĂĽpne containeren. SĂĽ hvis den ikke er lĂĽst eller plombert, gjelder ikke avsenderansvaret.
  • Avsender er den som stĂĽr oppført pĂĽ dokumentet. Hvis det ikke er noe dokument, vil det ikke vĂŚre et avsenderansvar i henhold til dette regelverket. SĂĽledes mĂĽ sjĂĽføren pĂĽse at han fĂĽr med seg dokumentet.

Kontaktperson: Tom Rune Nilsen | tom.rune.nilsen@nholt.no

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør