Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Miljøkurs i januar: Hvordan beholde kundene i 2020?

Publisert 19.12.17 av Karoline Bjørklund
kursbilde miljøkurs1

23. januar settes Miljøkurset "Hvordan beholde kundene i 2030" opp igjen. Deltakerne på forrige kurs ga svært gode tilbakemeldinger og mente det traff godt som et innføringskurs til miljø/klima. Så om din bedrift lurer på hvor dere skal starte, eller om dere har miljøansvarlige dere ønsker å gi faglig påfyll, er dette kurset for dere!

Totalt 6 stykker deltok på dette første kurset, blant disse også noen interne. Samtlige var enige om at kurset "traff" som et innføringskurs. God bredde på innholdet gav påfyll til samtlige, uavhengig av deltakernes forkunnskap. Fin gjennomgang av kilder til forurensning og de ulike alternative drivstoffene var blant elementer som ble trukket frem som spesielt positive.

Tilnærming til klimautfordringen er vanskelig, og kanskje spesielt for de rene transportbestillerne. Som eier av en bil, et skip eller en fabrikk blir tiltakene straks mer konkrete og håndfaste. Men fortvil ikke - alle kan faktisk gjøre litt. Kom på kurs og bli inspirert til å se mulighetene i din bedrift!

"Veldig lærerikt og grunnleggende kurs om hvordan man kan redusere utslipp i transportbransjen!"
Karoline Moen, Sales Controlling & Marketing Assistant, DACHSER Norway AS

Kurset gir deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeid i egen bedrift, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter. Les mer om veikartet her.

Bakteppet for kurset er bl.a. at Norge som en del av EUs klimapolitikk har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene (fra ikke-kvotepliktig sektor) med minimum 40 % innen 2030. Dette, i tillegg til en målsetning om å transformeres til et lavutslippssamfunn innen 2050, krever at også – og kanskje spesielt – transportbransjen gjør noen grep.

Introduksjon til miljøansvar – hvordan beholde kundene i 2020? (Miljøkurs I) er tenkt som en introduksjon til miljøansvar, og skal gi en generell innføring i klimarelaterte spørsmål relevant for transportsektoren. Ved endt kurs skal man også ha forutsetning til å starte miljøarbeid i egen bedrift.

I løpet av det 5 timer lange kurset berører man temaer som transportbransjens fremtidige rammevilkår, definisjon av ulike forurensningskilder, miljøkalkulator og ulike støtteordninger for miljøfremmende tiltak. Foreleser er Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk i NHO LT.

  • Introduksjon til miljøansvar – hvordan beholde kundene i 2020? (Miljøkurs I)  
    Les mer her
  • Starten på grønn produksjon – fra teori til praksis! (Miljøkurs II)
    Les mer her

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør