Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Budsjettavtalen sikrer mer midler til jernbanen

Publisert 23.11.17 av Karoline Bjørklund
tog dovre

Budsjettavtalen sikrer økte midler til drift og vedlikehold av jernbanen. Vi er fornøyde med at rammen for samferdselsbudsjettet er opprettholdt, og til og med noe styrket, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

De fire borgerlige partiene ble onsdag kveld enige om en budsjettavtale. Den finansielle rammen for samferdselsbudsjettet er på linje med regjeringens forslag. Statsbudsjettet for 2018 legger dermed et godt grunnlag for å oppfylle NTP.

I høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen spilte NHO Logistikk og Transport inn at posten for drift og vedlikehold av jernbanen burde økes. Det har Høyre, Frp, Venstre og Krf lyttet til. I budsjettavtalen økes bevilgningen til drift og vedlikehold av bane med 447 mill. kroner.

-  For å sikre jernbanens konkurransekraft er vi avhengig av en forutsigbar og driftsstabil jernbane, og noe av det viktigste vi gjør er å ta vare på den infrastrukturen vi har. Det er derfor gledelig at man i budsjettavtalen øker denne posten, sier Kjensli.

Baneavgiftene er imidlertid utfordrende
Et annet viktig poeng i NHO LTs høringsinnspill var baneavgiftene som ble innført i år. Avgiftsnivået for jernbanen vil de neste årene mangedobles, og det vil medføre en betydelig kostnadsøkning for kundene. - Dersom man mener alvor med å legge til rette for mer gods på bane kan man ikke samtidig øke kostnadene for brukerne av jernbanen. Avgiftsøkning vil resultere i mindre gods på bane, fortsetter Kjensli.

NHO LT er ikke mot prinsippet om at man skal betale en avgift for å bruke infrastrukturen, det er timingen som her blir helt feil: – Avgifter må gå hånd i hånd med bedre infrastruktur som kan bedre leveringskvaliteten. Når dette innføres uten at infrastruktur og kvalitet følger med, vil det få dramatiske konsekvenser for godstransporten på bane, avslutter Kjensli.

Du kan lese NHO Logistikk og Transports høringssvar til Transportkomiteen her.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør