SÝk


 

Du er her: 

VerktÝylinje

Invitasjon til seminar om AFP-evalueringen - 7. desember 2017

Publisert 20.11.17 av Silje Vhile Braaten

Privat AFP evalueres og rapporten legges frem 7. desember. LO og NHO har gleden av å invitere til et felles seminar om AFP-evalueringen.

Om AFP-evalueringen

I avtalen mellom LO og NHO om ny AFP som ble inng√•tt i l√łnnsoppgj√łret i 2008, ble det avtalt at overgangen til ny AFP skal evalueres senest i 2017. LO og NHO igangsatte derfor i 2016 en evaluering av AFP med frist 15. desember 2017.
Evalueringen har v√¶rt ledet av en styringsgruppe med medlemmer fra LO og NHO. Arbeids- og sosialdepartementet har deltatt som observat√łr, og de √łvrige partene som har sluttet seg til ordningen har v√¶rt representert i en referansegruppe.
I tr√•d med mandatet har evalueringen framskaffet kunnskap som grunnlag for tariffpartenes vurdering av om det er behov for √• endre ordningen. Evalueringen er avgrenset til datainnsamling og utredninger, og det er ikke tatt stilling til sp√łrsm√•l knyttet til endring av ordningen.
 

AFP-seminaret

P√• seminaret vil hovedfunnene i rapporten bli presentert og representanter fra partene vil gi sine kommentarer.

Tid og sted:
Torsdag 7. desember i Oslo Kongressenter, sal B, Youngsgate 21.

11.30-12.00 - Matbit og registrering
12.00-15.00 - AFP-seminar

Nærmere informasjon om programmet vil bli lagt ut her så snart dette er klart.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
 

Meld deg på her
 

Påmeldingsfrist:
Mandag 4. desember 2017


Kontaktpersoner ved sp√łrsm√•l:
LO: Jeanette Grendal √ėstling, tlf. 99 74 82 44
NHO: Kristine Flaatten, tlf. 99 24 02 81
 

 

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredakt√łr