Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Norsk Transportarbeiderforbund må trekke tilbake varsel om politisk demonstrasjonsaksjon 15. november

Publisert 14.11.17 av Silje Vhile Braaten

NHO har i dag mottatt varsel om at LO har pålagt Norsk Transportarbeiderforbund å trekke tilbake varselet om politisk demonstrasjonsaksjon 15. november. Begrunnelsen for LOs pålegg er at gårsdagens varsel fra NTF er fremsatt for sent.

Konsekvensen av at varselet om politisk demonstrasjonsaksjon trekkes tilbake er at det ikke er adgang for NTF-medlemmer til å legge ned arbeidet for å delta i aksjonen, og eventuell arbeidsnedleggelse vil være å anse som skoft.  

 

Spørsmål i forbindelse med denne henvendelse kan rettes til NHO Logistikk og Transport v/ Thor Chr. Hansteen, thor.chr.hansteen@nholt.no /tlf. 9178 5051.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør