Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Transportarbeiderne varslet politisk demonstrasjonsaksjon 15. november

Publisert 14.11.17 av Silje Vhile Braaten

Transportarbeiderforbundet oppfordret sine klubber og medlemmer om å delta på aksjonen den 15. november kl. 13-15.30 mot bruk av bemanningsbedrifter på byggeplasser i Osloområdet.

NHO og berørte landsforeninger mottok først etter lunsj i dag varsel fra Norsk Transportarbeiderforbund om dette.

Demonstrasjonsaksjonen arrangeres av foreninger/avdelinger av Fellesforbundet og EL og IT Forbundet. Disse varslet dette allerede i begynnelsen av oktober. 

NHO er svært kritisk til at NTF varsler en politisk demonstrasjonsaksjon med to dagers varsel. NHO har tatt opp med LO om et så kort varsel er innenfor Hovedavtalens bestemmelser.

Etter Hovedavtalen § 3-14 skal varsel gis så tidlig som omstendighetene tillater. Dette for at bedriften skal gis anledning til å innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i den ordinære drift i større grad enn nødvendig. Bedriften må vurdere hvorvidt et så kort varsel som her gir tilstrekkelig anledning til å innrette driften slik Hovedavtalen forutsetter. I tilfeller med for kort varsel vil fravær for deltakelse i aksjonen kunne være ugyldig fravær.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør