Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Differensiert arbeidsgiveravgift foreslås gjeninnført -gode nyheter for transportsektoren

Publisert 20.10.17 av Karoline Bjørklund

Regjeringen har i Statsbudsjettet foreslått å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren. Det er gode nyheter for næringslivet og våre medlemmer i Region Nord-Norge, og vi håper det blir vedtatt når budsjettet skal behandles i Stortinget.

EU endret statsstøtteregelverket i 2013 slik at store deler av energi- og transportsektoren ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med reduserte satser fra juli 2014. Det ble fra samme tidspunkt innført kompenserende tiltak. Selv om disse tiltakene var til hjelp, var de ikke nok. Transportselskapenes kostnader økte med rundt 150 millioner kroner.

Regjeringen har lenge jobbet med saken og fikk tidligere i år gjennomslag i EU for et endringsforslag som åpnet for at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak. Det er dette som er foreslått i Statsbudsjettet. De kompenserende tiltakene som ble innført i 2014 reverseres, men igangsatte kompenserende infrastrukturtiltak for veg og kyst ferdigstilles.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. Spedisjonsfirma og formidling av transporttjenester ble ikke direkte berørt, men dette rammet selvfølgelig hele transportsektoren i Nord-Norge og det har vært en viktig sak for NHO Logistikk og Transport. Vi jobbet aktivt for å få på plass de kompenserende tiltakene, og for å klargjøre hvilke bedrifter som ble rammet. Vi mente også at det var gode holdepunkter for at hele transportbransjen kunne beholdt ordningen i utgangspunktet. Vi kommer til å inkludere differensiert arbeidsgiveravgift i våre innspill i budsjetthøringene, og håper at Stortinget vedtar å gjeninnføre ordningen.

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør