Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene E39 Vigeland – Lyngdal

Publisert 17.10.17 av Merethe Goplen Gulliksen

På grunn av stengt veg på E39 mellom Vigeland og Lyngdal etter flom, har det vært vanskelig for transportnæringen som ferdes i området å overholde reglene om daglig kjøre- og hviletid.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene E39 Vigeland – Lyngdal

På grunn av stengt veg på E39 mellom Vigeland og Lyngdal etter flom, har det vært vanskelig for transportnæringen som ferdes i området å overholde reglene om daglig kjøre- og hviletid.

Vegdirektoratet har derfor bestemt at sjåfører som har fått lengre daglig kjøretid på grunn av den stengte brua får dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. Berørte sjåfører kan kjøre 1 time og 45 minutter lengre enn hva kjøre- og hviletidsreglene tilsier. Dispensasjonen gjelder med følgende begrensinger.

• Det gis kun dispensasjon fra kravet om daglig kjøretid i den utstrekning at det kan kjøres 1 time og 45 minutter lengre enn kravene som følger av kjøre- og hviletidsforordningen artikkel 6.
• Dispensasjonen gjelder kun i tidsrommet fra og med 9. oktober 2017 til og med 13. oktober 2017.
• Ved en kontroll må det dokumenteres med utskrift e.l. at et eventuelt brudd på kravet om kjøretid skyldes omkjøring på grunn av at brua mellom Lyngdal og Vigeland på E 39 var stengt.

13. oktober ble E39 åpnet igjen og normal kjøring kunne gjenopptas.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kamilla Mjøs, Tilsyn og kontroll, Vegdirektoratet 22 07 37 22

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør