Sk


 

Du er her: 

Verktylinje

Innfører vektbegrensning i Oslofjordtunnelen

Publisert 10.10.17 av Silje Vhile Braaten

Forbudet for lange kjøretøy i Oslofjordtunnelen endres. Fra og med onsdag 11. oktober kl. 07.00 innføres vektbegrensning på 32 tonn i rushtiden på hverdager, i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter opphører når vektbegrensningen innføres.

Statens vegvesen har vurdert trafikkavviklingen og trafikksikkerheten i tunnelen fortløpende siden lastebilbrannen 5. mai i år. Vegvesenet har også hatt tett dialog med transportnæringen om situasjonen.

- Slik situasjonen er nå, kan vi imøtekomme ønsket fra transportnæringen om at flere kjøretøy, deriblant busser, kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen i rushtiden, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Endringen vil også gjøre trafikkavviklingen i Folloområdet litt enklere mens rehabiliteringen av Nordbytunnelen pågår, sier Karbø.    

Vektkontroll

På lik linje med at Statens vegvesen har gjennomført kontroller knyttet lengde, skal det gjennomføres vektkontroller med mobile vekter. Overtredelse vil medføre gebyr.

Forbudet for kjøretøy over 12 meter ble innført 29. mai, som følge av brannen  5. mai i år.

 

 
 

 


NHO Logistikk og Transport, Middelthunsgate 27, Postboks 5489, Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf. 23 08 87 80 | firmapost@nholt.no | Org.nr:
 983 054 331
Nettredaktør